บริษัท อีสคาร์ (ไทยแลนด์) จำกัด


Thailand Manager
Mr. Yuthana
Thanabhusest
Managing Director
บริษัท อีสคาร์ (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นบริษัทฯ ที่ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2004 โดยนโยบายการร่วมทุนของ บริษัท IMC ซึ่งเป็น HOLDING COMPANY ของบริษัท ISCAR LTD. ประเทศอิสราเอล
ISCAR LTD. บริษัทผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์งานกัดกลึง เจาะ ตัด เซาะร่อง ในงานโลหะครบวงจรโรงงานตั้งอยู่ในประเทศอิสราเอล
บริษัท อีสคาร์ (ไทยแลนด์) จำกัด มีนโยบายที่ให้บริการและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สำหรับงานโลหะครบวงจรในอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมงานแม่พิมพ์, อุตสาหกรรมงานอิเล็คทรอนิกส์, อุสาหกรรมการบิน, อุตสาหกรรมงานวิศวกรรมผลิตและอุตสาหกรรมอื่น ๆ โดยบริษัทมีนโยบายที่จะให้ลูกค้าของบริษัทฯ ได้ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ทำงานได้รวดเร็วและลดต้นทุนการผลิต ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยบริษัทฯ ในเครือต่างๆ นั้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตราฐาน ISO 9001 และ QS-9000 จึงสามารถรับประกันในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นอย่างดี บริษัทมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการ และ ฝ่ายเทคนิคเพื่อแก้ไขปัญหาในงานผลิต เพื่อให้ได้งานที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพดีที่สุด และเป็นที่ปรึกษาในการลดต้นทุนการผลิต www.iscarthailand.com
57,59,61,63 ซอยสมานฉันท์-บาโบส ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
Sales Office
Tel:+ 66 2713 6633-6,
+ 66 2713 6638
Fax:+ (02) 713 6632 , (02) 712 0836